Disclaimer

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Airmoves aan de samenstelling van deze website besteed, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op www.airmoves.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Airmoves aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Airmoves aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor kennelijke fouten, vergissingen, zetfouten, onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van www.airmoves.nl opgenomen informatie, data en tarieven. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van de website van www.airmoves.nl.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of niet meer correct is. Airmoves aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de informatie op de website van www.airmoves.nl.

Hoewel Airmoves alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Airmoves niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van Airmoves zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site.

Hoewel Airmoves uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Airmoves worden onderhouden wordt afgewezen.

Foto\'s Geen enkele foto op deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch, mechanisch, of enige andere manier, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Airmoves. Wilt u een of meerdere foto\'s gebruiken voor publicatie in bijvoorbeeld krant, website of een andere media vorm? Neem dan contact op met Airmoves.

Het auteursrecht van de op www.airmoves.nl gepubliceerde foto\'s behoort tot: Sander Cruiming, Ron Kramer, Johan Rousseau, Henny Wiggers en Airmoves.